Appointments

Scheduling Appointments

New and existing patients can now schedule their medical appointments online.

The system will ask for your Name and Date of Birth to identify you.

If you are a new patient you will also need to enter your phone number to register. 

Los pacientes nuevos y existentes ahora pueden programar sus citas médicas en línea

El sistema le pedirá su nombre y fecha de nacimiento para identificarlo.

Si es un paciente nuevo, también deberá ingresar su número de teléfono para registrarse.

Pasyan nouvo ak ki deja egziste kapab kounye a pran randevou medikal yo sou entènèt

Sistèm nan ap mande pou non ou ak dat nesans ou pou idantifye ou.

Si ou se yon nouvo pasyan ou pral bezwen tou antre nan nimewo telefòn ou yo enskri.

Loading...
Skip to content